Služby

VÝROBA ORTOPEDICKÉ OBUVI ŠITÉ NA MÍRU

Obuv je vyráběna na individuálně zhotoveném kopytě, jehož tvar je uzpůsoben potřebám pacienta
(deformace nohou, zkrat, kladívkové prsty, vbočené palce atd.).
Aplikace této obuvi řeší nejčastěji střední a těžké vady nohou.

Všechny ortopedické boty se vyrábějí z přírodních materiálů. Nejedná se o sériovou výrobu, ale o individuální, ruční, která je uzpůsobena potřebám pacienta tak, aby se mu vyšlo co nejvíce vstříc vzhledem k jeho potřebám.
Naše firma poskytuje výběr ze sta vzorů ortopedické obuvi. I přesto je ochotna respektovat vaše individuální přání ohledně jejího vzhledu.


Tato obuv se vyrábí pod kódem VZP :

16-00959          obuv ortopedická
16-00961          obuv ortopedická, dětská – individuálně zhotovovaná
16-00962          obuv ortopedická, jednoduchá – individuálně zhotovovaná
16-00967          obuv ortopedická, opravy protetické části
16-00964          obuv ortopedická, složitější – individuálně zhotovovaná
16-00966          obuv ortopedická, velmi složitá – individuálně zhotovaná
16-00960          obuv standardní, ortopedické úpravy

PROTÉZY  DOLNÍCH  A  HORNÍCH  KONČETIN

Protézovaní lidé dnes běhají, plavou, jezdí na kole a hrají volejbal. Tohle všechno je dnes mladým aktivním lidem dostupné. Moderní lehké a spolehlivé součásti však často dovolují vybavit protézou i geriatrické pacienty, kteří nemají sil nazbyt a přesto chtějí být nezávislí.Vyrábíme tyto druhy protéz s těmito kódy VZP:


-protéza DK pro amputaci v bérci a níže – prvovybavení
kód VZP – 05-11533 – hradí pojišťovna


-protéza DK pro amputaci v bérci a níže – standartní vybavení
kód VZP - 05-11534 – hradí pojišťovna 1x24 měsíců

schválení revizním lékařem
-protéza DK pro amputaci v bérci a níže – speciální vybavení
kód VZP – 05-11535 -  hradí pojišťovna 1x24 měsíců


schválení revizním lékařem


-protéza DK pro vysokou amputaci – prvovybavení
kód VZP – 05-11536 – hradí pojišťovna

schválení revizním lékařem
-protéza DK pro vysokou amputaci – standartní vybavení
kód VZP – 05-11538 – hradí pojišťovna 1x 24 měsíců

schválení revizním lékařem

-protéza DK pro vysokou amputaci – speciální vybavení
kód VZP – 05-11539 – hradí pojišťovna 1x24 měsíců

schválení revizním lékařem


-protéza HK – prvovybavení
kód VZP – 05-01681 – hradí pojišťovna


-protéza HK – standartní vybavení
kód VZP – 05-01678 – hradí pojišťovna  1x24 měsíců

schválení revizním lékařem
-úprava protézy – kód VZP – 05-23343 – hradí pojišťovna

schválení revizním lékařem
-oprava protézy – kód VZP – 05-00269 – hradí pojišťovna

schválení revizním lékařem

DYNAMICKÉ  ORTOPEDICKÉ VLOŽKY - SPECIÁLNÍ

Technologie výroby těchto vložek umožňuje jejich použití v nejširším spektru vad a postižení dolních končetin. Prostřednictvím otisku chodidel do plastické hmoty za pohybu se zachytí dynamické projevy nohy při chůzi. Hmota se během pohybu pacienta ve speciální obuvi vytvaruje podle potřeb chodidla a zaznamená vlivy chůze na její tvar. Po vyjnutí otisku z boty provede technik ručně korekci tvaru v závislosti na ortopedických požadavcích. Následně je ve vakuovém lisu podle korigovaného tvaru vytvořen pozitiv reliéfu chodidla. Ten je potom vlisován do vícesložkové licí směsi v příslušné formě. S ohledem na diagnózu, stav nohou a věk pacienta je možné volit různé tuhosti vložek i materiál krycí stélky. Po ztuhnutí směsi je vzniklá vložka opracována a upravena pro aplikaci do obuvi. Relativní náročnost vložky na odborné zpracování korekcí a použité materiály je kompenzována přesností získaných měrných podkladů a její pozitivní léčebně-preventivní funkcí. Vložky výrazně zvyšují komfort při chůzi a tlumí rázové zatížení nohou. 
Vložky jsou vhodné pro sportovce, diabetiky, osoby s vadou chodidel (ostruhy, otlaky, výrůstky, bolesti nohou).
Tyto vložky se vyrábějí pod kódem VZP 16-0000971 – plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Pacient má nárok  na jeden pár po každých šesti měsících.
Pacient má možnost zakoupit si tento typ ortopedických vložek bez poukazu za jednotnou cenu

INDIVIDUÁLNÍ KORFANTOVÉ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

Vložky se vyrábějí lisováním za tepla ve speciální formě. Vrchní stélka je z plastického perforovaného i neperforovaného latexového materiálu dle výběru pacienta. Podle deformace chodidla se vkládá metatarsální srdíčko. Vložka se může vyrábět i jako stavebnice, kdy si ortopedický technik umístí srdíčko sám.
Velikosti IKV -  velikost 15 až 32
Tyto vložky se vyrábějí pod kóde VZP 16-0005250 – dětské jsou plně hrazeny ZP, pacient má nárok
po šesti měsících na  jeden pár
16-0000969 – pro dospělé, doplatek pacienta činí 135,- Kč
Pacient má nárok po dvanácti měsících na je-
den pár

SPECIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY KORFANTOVÉ

Vyrábějí se dle odšlapu do měkké odšlapové pěny, která se posléze vylije sádrou. Po zpracování
negativu se na model zatepla lisuje korfant. Podle potřeb zákazníka se vložka obrousí a dle výběru se nalepí vrchní stélka.
Tyto vložky jsou určeny pro velmi deformovaná chodidla.
Vyrábí se pod lódem VZP – 16-0000971 – plně hrazeny ZP
16-0000960 – plně hrazeny ZP