Reklamace

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Zákazník zašle raklamované zboží s veškerým příslušenstvím ve vhodném a dostatečně chránícím obalu na uvedenou adresu v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady (viz. formulář Reklamační list) a originál dokladu (faktury). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my. Pokud reklamace není uznána, pak se zboží zasílá zákazníkovi zpět na jeho náklady.g

Tiskopisy

Reklamační řád

Záruční podmínky jsou stanoveny v plném znění Občanského zákoníku, kde prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce 6 měsíců. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

Při uplatnění práv z vad je kupující povinen se prokázat záručním listem či jiným průkazným dokladem pro reklamaci (např. daňový doklad). Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Záruka je poskytovaná jako celek, na žádnou součástku či část věci není poskytnuta samostatná záruka. Záruka nepřesahuje rozsah záruky stanovené zákonem v plném znění

Zásilkový obchod

Kupující je povinen prohlédnout bzoží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned, před prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce, neboť veškeré zboží je pojištěno. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího): V souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, zažádejte dle níže uvedených podmínek:

- kontaktujte nás (viz. kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a Vaším číslem účtu pro vrácení peněz

- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci "kontakt", a to za následujících podmínek

- musí být v původním nepoškozeném obalu

- nesmí být použité (musí mít všechny ochranné folie)

- musí být nepoškozené

- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

- s dokladem o koupi

- zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)

- při splnění všech výše uvedených podmínek pro várcení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží

- v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

V případě, že si kupující vyzvedne zboží osobně na prodejně, má tedy možnost si zboží řádně vyzkoušet, nevztahuje se na zboží 14 denní lhůta na vrácení kupní částky.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Zboží na reklamace zasílejte na adresu uvedenou v sekci "kontakt"